Morální a etický kodex

Náš webový portál www.pujcarna.cz je založen na slušném chování mezi lidmi a zodpovědném přístupu všech zúčastněných stran. Z tohoto důvodu jsme sepsali morální a etický kodex, který provází celý tento projekt a doufáme, že i vy ho přijmete za své a pomůžete nám tak vytvořit systém, ve kterém je normální komunikovat mezi sebou slušně a nešidit ostatní.

Morální a etický kodex Půjčárny říká, že všichni návštěvníci webových stránek www.pujcarna.cz jsou zavázání tímto kodexem a učiní vše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aby neporušili jeho obsah.

Morální a etický kodex říká, že všechny vyplněné údaje při registraci, vkládání nabídek a v administraci účastníků jsou pravdivé a odpovídají realitě. Osoby využívající portál k půjčování (oběma směry) se zavazují vždy pohotově komunikovat s druhou stranou, poskytnout jí pravdivě všechny údaje potřebné k zápůjčce a věc si bez odkladů předat i vrátit v dohodnutém termínu. Osoba, která si věc půjčuje, se zavazuje chránit ji a vrátit v nepoškozeném stavu, pokud však dojde k újmě na věci, tak o ni bude majitele informovat a domluví se na nápravě. Osoba, která věc půjčuje, poskytne o zapůjčeném předmětu všechny pravdivé informace, včetně technického stavu a případných vad. Pokud se strany domluví na předání vratné kauce, bude tato kauce vrácena při vrácení věci, nedojde-li k újmě na věci a jiné domluvě.

Pokud využíváte půjčování věcí k podnikání, tak je třeba se zaregistrovat jako půjčovna či firma a řídit se pravidly, které se vztahují na profíky.

Morální a etický kodex vás zavazuje k slušnému a čestnému jednání. Pokud byste měli dojem, že byl kodex v nějakém případě narušen, tak nás kontaktujte, abychom tak společně zamezili podvodnému nebo nemorálnímu jednání.

Věříme, že budete na Půjčárně spokojeni a že společně vytvoříme ucelený systém sdílení věcí mezi dobrými lidmi.

Hlavní menu